தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Friday, April 21, 2017

சனி குறி வைக்கும் ராசிகள்...! 2017-2020 வரை உங்களுக்கு எப்படி ?

வருடம் கிரக நிலை மாறுவது வழமை அந்த வகையில் இவ்வருடம் சனி பெயர்ச்சியின் மாற்றம் பல நன்மைகள் தீமைகளை வெளிக்காட்டியுள்ளது.
எந்த ராசிகளுக்கு சனி பெயர்ச்சி சாதகம், யாருக்கு பாதகம்… எத்தனை ஆண்டுகள் எப்படி பயணிக்கப் போகிறது. முழு விபரமும் இதோ..

- See more at: http://www.manithan.com/news/20170406126220?ref=youmaylike3#sthash.g0w8PUVd.dpuf

No comments:

Post a Comment