தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Saturday, September 24, 2016

எந்த இடத்தில் முத்தம் கொடுத்தால் என்ன அர்த்தம்?

முத்தத்தை  காமத்தின்  வாயிலை  திறப்பதற்கான  வழியாக்கிய பாவிகள்  கருத்து  இது!வெள்ளையனின் குரலும்  இவர்களே!

Monday, September 12, 2016

குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்காத தாய்மார்கள் வசிக்கும் நாடு எது தெரியுமா?

ஹஜ் எனும் புனித யாத்திரை

திருமணத்திற்கு முன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 10 விஷயங்கள்

முத்தமிழ் பற்றி தெரியுமா?

நாவல் பழத்தில் இவ்வளவு நன்மைகளா?

விமானத்தை கண்டுபிடித்தவர்கள் இவர்கள் இல்லையா?

ஆண் எதற்காக வயது குறைந்த பெண்ணை திருமணம் செய்கிறான்?

சனிதோசம் பீடித்தவர்கள் புரட்டாதி சனிக்கிழமையில் செய்யவேண்டிய பரிகாரம்!