தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Friday, June 22, 2012

உணவை சேமி,நீ ஒருவருக்காவது பசியில் உதவினால் இறைவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார்!!

SAVE FOOD......SHARE THIS . IF IT HELPS A SINGLE ONE GOD WILL BLESS YOU.
25,000 people are dying because of hunger everyday. We are lucky that we are not one of them. But are we sensible enough to understand their pain of dying because of hunger? We have to focus only how everyone of us can solve the problem or atleast could be part of the solution. So let's sign it that we would never waste food because it is like rising the problem of "World Hunger". If organizations like "World Food Program" helping people to provide meals for them then its our role to donate them and not waste food at our side.

Wednesday, June 20, 2012

Various Health Benefits of Coconut Water!!


Daily Mahabharat Reading Continued:Sri Hari Stotram!Rudrabisheka is done with 11 dravyams(ingredients) as suggested by Rishis.Shri Argala Stotram!!


♥ OM SHAKTI ♥

பாம்பு, தோல் பைகள் எப்படி உருவாகின்றன?

ஆச்சரியமூட்டும் குகை வளாகம்!!

இந்தோனேஷியாவின் போரோபுதூர் புத்த கோவில்!!

உங்கள் பெயருக்கு அர்த்தம் தெரிய வேண்டுமா?காற்றில் இருந்து மின்சாரம் ????


Tuesday, June 12, 2012

மருதாணி!!

நமக்கு மேலே ஒருவனடா..


சர்க்கரை நோயை கட்டு படுத்தும் கோவைக்காய் !!! Coccinia cordifolia!!


பணம் பற்றிய பொன்மொழிகள்!!


மனிதம் நிறைந்த மனிதன்!


தமிழில் இருக்கும் விந்தைகள்!!


மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மனிதனின் மூதாதையர்கள்!!


கை ரேகை சாத்திரம்!


முக பரு குறைய சில தகவல்கள் !!!

Chakra Meditation Balancing & Healing(english)

வீர மங்கை வேலு நாச்சியார்!!

உளுந்தின் பயன்களைப்பற்றிய தகவல் !!! (Black Gram)


முதல் முதலாக கடவுள் பற்றிய சந்தேக விளக்கத்தை கேட்டவர் அபிமன்யு உடைய பேரன் ஜனமேஜெயனன்!!!


Saturday, June 9, 2012

காதலின் சின்னம் எது தாஜ்மஹல் கல்லறையா,ரங்கநாதர் சிலையா?????

இறந்த மனைவியின் ஞாபகமாக கட்டிய கல்லறையா(கி.பி.1636) அல்லது தான் விரும்பியவளை கைப்பிடிக்க குரும்பு தேச இளவரசனால் ஏழாம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்ட ,ஸ்ரீ ரங்கநாட்டு இளவரசியின் விருப்பமான ரங்கநாதர் சிலையா??????