தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Monday, November 2, 2015

உலகத்தின் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் பற்றிய ரகசியங்கள் - Spiritual Healer B.K.Saravana Kumar


நாத்திகம், பகுத்தறிவு பற்றி கவிஞர் கண்ணதாசன்.

தெய்வங்களுக்கு வாழைப்பழம் படைப்பது ஏன்?

மாட்டின் சாணத்தை வீட்டில் தெளித்து, கோலம் போடுவதன் உண்மை நிலை.??

ஊழியம் என்றால் என்ன?

சிவபெருமானிடம் இருந்து ஒவ்வொருவரும் அவசியம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியவைகள்!