தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Wednesday, February 13, 2019

இலங்கையில் கடவுச்சீட்டை பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்!!!

இந்த 8 நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்கள் செம்ம அதிர்ஷ்டசாலிகளாம்! இதில் உங்க நட்சத்திரமும் இருக்கா?


நீங்கள் இதில் எந்த எண்? இந்த அதிர்ஷ்ட பொருட்களை வீட்டில் வைப்பதால் செல்வம் பெருகுமாம்!

விமானத்தில் பிறக்கும் குழந்தைக்கு எந்த நாட்டு குடியுரிமை? விபத்து ஏற்பட்டால் கடைசி இருக்கையில் இருப்பவர்களின் நிலை? ஆச்சரியப்பட வைக்கும் தகவல்கள்

உங்களின் ராசிப்படி இந்த ராசிக்காரர்தான் உங்களுக்கு பரம எதிரி: எச்சரிக்கையாக இருங்கள்