தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Saturday, May 7, 2016

இராமாயணத்தில் பரசுராமர் எவ்வாறு பீஷ்மருக்கு குருவாக எப்படி சாத்தியம்

இராமாயணத்தில் தோன்றும் பரசுராமர் அவதாரம் எவ்வாறு மஹாபாரதத்தில் பீஷ்மருக்கு குருவாக வர இயலும் என்ற வினாவிற்கு இதுதான் விளக்கம்……

எதனுடன் எதை சேர்த்து சாப்பிடக் கூடாது?


Sunday, May 1, 2016

உலகின் முதல் மொழி தமிழ்!

இது எந்த அளவிற்கு உண்மை என்று தெரியவில்லை. தெரிந்தவர்கள் கூறலாம்.