தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Sunday, November 5, 2017

ஒருவரது அகால மரணத்தை அவர் பிறக்கும்போதே தெரிந்து கொள்ள முடியுமா?


மரணம் என்பது அனைவரது வாழ்விலும் பிறக்கும்போதே நிச்சியக்கப்பட்ட ஒன்றாகும்.
எனினும் அகால மரணம் என்பது எவராலும் சகித்துக் கொள்ள முடியாத ஒரு இழப்பாகவே இருக்கின்றது.
இந்த அகால மரணத்தினை ஒருவர் பிறக்கும்போதே தெரிந்துகொள்ள முடியுமா என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.


http://www.manithan.com/living/04/148335

No comments:

Post a Comment