தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Monday, May 19, 2014

1. தமிழர் கட்டிடக்கலையின் வகைகள் (Types of Tamil Architecture)


கட்டிடக்கலையில் இன்று உள்ளது போல் பல்வேறு வகையான கட்டிடங்கள் இதர அமைப்புகளை வடிவமைப்பது தொடர்பாக நமது தமிழர் கட்டிடக்கலையிலும் வகைபடுத்தபட்டுள்ளது. 

• சிறு குடியிருப்புகள் வடிவமைத்தல் 
• கிராமங்கள் அமைத்தல் ( 12 வகை )
• நகரத்தை திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைத்தல் ( 7 வகை )
• பெரு நகரங்கள் வடிவமைத்தல் (20 வகை )
• கோட்டை வடிவமைத்தல் (12 வகைகள் )
• கோவில்கள்
• அரண்மனை (அ) அரச மாளிகை வடிவமைத்தல்
• அரண்மனை முகப்பு அமைத்தல் (அதாவது படைகள் அணிவகுத்து நிற்க மற்றும் அரச விழாக்கள் கொண்டாட )
• பிற வகை மாளிகைகள்
• அரியணை ,அரசகட்டில், சிம்மாசனம் வடிவமைத்தல்
• நீதி மற்றும் ஆட்சிநிர்வாக மன்றங்களை அமைத்தல்
• கருவூலமனை ( அ ) பண்டாரம் களம் அமைத்தல் ( அரண்மனைக்குள்ளும் வெளியிலும் )
• படைக்கலசாலை ( அ ) படைக்கொட்டில் அமைத்தல்
• பல்கலைகழகம் (சர்வகலா சாலை) மற்றும் கல்லூரி அமைத்தல்
• ஏடகம் ( காகிதம் வருவதற்கு முன்னர் ) அதாவது நூல் நிலையம் அமைத்தல்
• பெரு விருந்து மாளிகைகள்,
• மன நிறைவு கொடுக்கத்தக்க புகலிடங்கள் அமைத்தல் ( இளவேனில் வசந்த காலத்தில் பயன் படுத்த )
• வாயில்கள் ( 12 வகை)
• நகர மற்றும் பிற அலங்கார வளைவுகள் ( 3 வகை )
• கோபுரங்கள் அமைத்தல்
• சிறப்பு பயன் மன்றங்கள் ( சங்கம் )
• இளவரசர் மற்றும் அமைச்சர்கள் மாளிகைகள் அமைத்தல்
• தனி வீடுகள்
• பல தளங்கள் கொண்ட மன்றங்கள்
• நாடக மற்றும் இசைச்சாலை அமைத்தல்
• விளக்கு தூண்கள்
• கூரை வேய்தல்
• தனிய களஞ்சியம்
• சாலைகள் அமைத்தல் ( ராஜா வீதி முதலானவை )
• ஓய்விடங்கள்,ஆயுதம் தாங்கிய காவலர்கள் அரண் மற்றும் போர்க்கால புறக்காவல் அரண்கள் அமைத்தல்
• அழகு மாளிகைகள்
• தெய்வ படிமங்கள்
• தேர்கள் வடிவமைத்தல்
• சிறு குளங்கள் அமைத்தல்
• பெரிய நீர் நிலைகள் ( தடாகம் ) அமைத்தல்
• செல்ல பிராணிகளுக்கான பூங்காக்கள்
• குதிரைகள் நிறுத்துமிடம்
• யானைகள் நிறுத்துமிடம்
• 100 முதல் 1000 கால்கள் உடைய மண்டபங்கள் அமைத்தல்.

கிரகம் - மனிதர்கள் வாழும் இடம்.
அரண்மனை - அரசர்கள் வாழும் இடம்.
அத்தாணி மண்டபம்-அரசன் ஆட்சி செய்யுமிடம்.
ஆலயம் - தேவர்கள் ( தெய்வர்கள் ) வாழும் இடம்.
மடம் - யோகியர் வாழும் இடம்.
சத்திரம் - வழிபோக்கர் தங்குமிடம்.
சாவடி-வெயில் மழைக்கு ஒதுங்குமிடம்.
நீதி மன்றம் -விசாரணை செய்யுமிடம்.
கொட்டில் - பசுக்கள் தங்குமிடம்.
உல்லாச மண்டபம் -பொழுது போக்கிடம்.
குடில் - ஏழைகள் வசிக்குமிடம்.
பள்ளி-சிறுவர் பயிலிடம்.
வைத்திய சாலை-ரோகியர் சிகிச்சை பெருமிதம்.
சிறைசாலை -சிறையாளர் தங்குமிடம்.
பன்னசாலை-மகரிஷிகள் தங்குமிடம்.
பட்டி - ஆடு மாடுகள் வசிக்குமிடம்.
இலாயம் - குதிரைகள் வசிக்கம் இடம்.
அமக்களம் - சமர் செயுமிடம்.
பாசறை - சேனைகள் தங்குமிடம்.
ஆவணம்-வியாபாரம் செய்யுமிடம் .
அரங்கம்-நடனம் செய்யுமிடம்.
பாகசாலை-பாகம் செய்யும் இடம்
தரும சாலை - அறம் செய்யுமிடம்.
அன்னசாலை - ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு போடுமிடம்.
பொக்கிஷ சாலை -திரவியம் சேர்க்குமிடம்.
களஞ்சியம்-நெல் சேர்க்குமிடம்.

No comments:

Post a Comment