தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Sunday, March 12, 2017

யோகாசனம் & முத்திரை!


5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்தியாவில் தோன்றிய உடற்பயிற்சி தியான முறை யோகக் கலை ஆகும்.

அதில் யோகாசனம் குறிப்பாக உடற்பயிற்சியையும் நிலைகளையும் குறிக்கும்.யோகம் என்ற சொல் சமஸ்கிருதச் சொல் ஆகும்.

"யோகம் என்றால் அலையும் மனதை அலையாமல் ஒரு நேர்வழிப்படுத்தும் செயல் என்று எளிமையாகவும் உரைக்கின்றனர்.ஆசனம் என்ற சொல்லுக்கு 'இருக்கை' என்பது பொருள்.

உடலை ஒரு நிலையில் குறிப்பிட்ட அளவு நேரம் இருக்கச் செய்யும் உடற்பயிற்சியையும் அவை சார்ந்த நிலைகளையும் குறிக்கும் சொல்லே யோகாசனம்.யோகாசனம்= யோகம்+ஆசனம், அதாவது மனதை அலைபாய விடாமல் ஒருநிலைப்படுத்தி செய்யப்படும் உடற்பயிற்சி என்று பொருள். மனதை அலைபாயாமல் தடுப்பதற்கே பெரும்பாலான யோக உடற்பயிற்சிகளில் கண்களை மூடிக்கொள்கின்றனர்.

மேலும் யோகாசனங்கள் அனைத்தும் மானிட உடம்பில் உள்ள பருப்பொருள்களுக்காகவே (தசை, எலும்பு, ஈரல்) செய்யப்படுகின்றன. சில யோகாசனங்கள் இரத்த ஒட்டத்தை சீர்படுத்தினாலும் அவை இரத்த ஒட்டத்திற்காக மட்டும் செய்யப்படும் பயிற்சி ஆகாது. இதைப் போலவே சில யோகாசனங்கள் சுவாசத்தைச் சீர்ப்படுத்தினாலும், சுவாசம் சீர்ப்படுத்தலுக்கு என்று சுவாச பந்தனம், பிராணயாமா போன்ற தனிப்பயிற்சிகள் உள்ளன. அதனால் யோகாசனம் என்பது உடற்பயிற்சியும் அவை சார்ந்த நிலைகளும் மட்டுமே.ஆசனப் பயிற்சிஉட்காசனம்பத்மாசனம்வீராசனம்யோகமுத்ராஉத்தீதபத்மாசனம்சானுசீரானம்பஸ்திமோத்தாசனம்உத்தானபாத ஆசனம்நவாசனம்விபரீதகரணிசர்வாங்காசனம்ஹலாசனம்மச்சாசனம்சப்தவசீராசனம்புசங்காசனம்சலபாசனம்தணுராசனம்வச்சிராசனம்மயூராசனம்உசர்ட்டாசனம்மகாமுத்ராஅர்த்தமத்த்ச்யோந்தராசனம்சிரசாசனம்சவாசனம்மயூராசனம்உசர்ட்டாசனம்அர்த்த மத்ச்யோந்திராசனம்அர்த்த சிரசானம்சிரசாசனம்நின்ற பாத ஆசனம்பிறையாசனம்பாதாசுத்தானம்திருகோணசனம்கோணாசனம்உட்டியானாநெளலிசக்கராசனம்சவாசனம்/சாந்தியாசனம்பவனமுத்தாசனம்கந்தபீடாசனம்கோரசா ஆசனம்மிருகாசனம்நடராசா ஆசனம்ஊர்த்துவ பதமாசனம்பிரானாசனம்சம்பூரண சபீடாசனம்சதுரகோனோசனம்ஆகர்சன தனூராசனம்ஊர்த்துவ பரவிசுடிர ஏகபாத ஆசனம்உருக்காசனம்ஏக அத்த புசங்காசனம்யோகா நித்திரைசாக்கோராசனம்கலா பைரப ஆசனம்அர்த்தபாத பச்சி மோத்தாசனாம்கவையாசனம்பூர்ண நவாசனம்முக்த அகத்த சிரசாசனம்ஏகபாத சிரசாசனம்No comments:

Post a Comment