தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Sunday, June 10, 2018

அழகு தமிழச்சியின் அழகு தமிழைப் பாருங்க... நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்?..


தற்போது நாகரீகம் என்ற பெயரில் ஆங்கில மொழிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அளவிற்கு தமிழ் மொழிக்கு கொடுப்பதில்லை.
இதற்கு சிறியவர்கள் மட்டும் காரணமல்ல.... பெரியவர்களும் அதையே விரும்புவதால் தமிழில் கதைப்பதை அவமானமாகவே பார்க்கின்றனர்.
இங்கு பெண் ஒருவர் தமிழ் மொழியினை எவ்வாறு கதைப்பது என்பதை தனது அழகு தமிழில் அழகாக எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.

http://www.manithan.com/education/04/175604?ref=rightsidebar-lankasrinews

No comments:

Post a Comment