தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Monday, June 5, 2017

ஒவ்வொரு மனிதனும் கட்டாயம் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வீடியோ!

முதலுதவி, அனைவரும் தெரிந்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது. அவசர நிலைகளில் ஓர் நாள் உங்களுக்கே கூட இது உதவும்.
ஆனால், இதை சரியாக தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஏனெனில் தவறான முதலுதவி முறைகள், ஆபத்தான விளைவுகளை தரக்கூடியது.
இதேவேளை, முதலுதவி அளிக்கும் போதே மருத்துவ உதவிக்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்ய வேண்டும்.
- See more at: http://www.manithan.com/news/20170605127506#sthash.VscTrUrL.dpuf

No comments:

Post a Comment