தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Sunday, March 12, 2017

ஷலபாசனம்இது வெட்டுக்கிளி ஆசனம் எனப் பொருள்படும்.

வழிமுறைகள்...

உடலின் முன்புறம் தரையில் படும்படி படுத்துக் கொள்ளவும். மூச்சை உள்ளிழுத்துக் கொண்டு, வலது காலை மெல்ல மேலே தூக்கவும். இடுப்பை வளைக்காமல், காலை நேராக வைத்துக் கொண்டு மேலே தூக்கவும்.

மேலே தூக்கியநிலையில் காக்கவும்.

பின் மூச்சை வெளியேவிட்டபடி வலது காலை மெல்ல கீழே கொண்டு வரவும்.

இதே வழிமுறைகளைக் கொண்டு இடது காலை மேல்தூக்கி கீழ் இறக்கவும்.

பின், இரண்டு கால்களுடன் செய்யவும்.

பலன்கள்

உடலின் பின்புறத்திற்கு பலத்தை தரும்.

தோள்பட்டையும் கையும் வலிமை பெறும்.

கழுத்து மட்டும் தோள்பட்டையின் தசைகள் மற்றும் நரம்புகளை சீராக்கி, வலிமையாக்கும்.

வயிற்று உறுப்புக்களை சீராக்கி, செரிமாணத்தை சீராக்கும்.
See More

No comments:

Post a Comment