தொலைக்காட்சி!!

Search This Blog

Friday, March 10, 2017

அழியாத பாதச்சுவடு சிவனுடையதே? சிவனொளிபாதமலை தொடர்பில் வெளிவராத உண்மைகள்!

இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொள்ளும் ஒருவர் கட்டாயம் சிவனொளிபாதமலைக்கு செல்லாமல் நாடு திரும்ப மாட்டார்கள், இலங்கையின் பழமையையும், புகழையும் பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கும் இந்த மலை தனக்கு பின்னால் பல்வேறு இரகசியங்களை புதைத்து வைத்துள்ளது இந்த உண்மை எம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்.
அந்த வகையில் புகழ்பெற்ற சிவனொளிபாதமலையின் வெளிவராத அந்த உண்மைகள் என்ன என்பதனையே இன்றைய தினம் பார்க்க போகின்றோம்!.

No comments:

Post a Comment